Skip to content

Skapa filkontext

Du kan ändra kontext på en fil med chcon, men det kommer inte bestå eftersom kontext läses tillbaka vid varje omstart från en central SElinux databas.

Därför finns verktyget semanage.

 1. Installera semanage.

  $ sudo yum install policycoreutils-python -y
  
 2. Skapa manuell fil-context.

  $ sudo semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/uploads(/.*)?'
  

  Regexen på slutet betyder att allt under katalogen /var/www/uploads ska märkas med denna filkontext, som i detta fallet är httpd_sys_rw_content_t typen.

 3. Lista alla sådana regler.

  $ sudo semanage fcontext -l
  
 4. Radera din regel.

  $ sudo semanage fcontext -d -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/uploads(/.*)?'
  

Last update: October 2, 2021