Skip to content

Förnya certifikat med certutil

NSS använder sig av certutil och om man vill dumpa OpenSSL för NSS så behöver man lära sig det.

Först lista alla befintliga certifikat.

sudo certutil -L -d sql:/etc/pki/nssdb

Certificate Nickname                     Trust Attributes
                               SSL,S/MIME,JAR/XPI
testca                            CTu,u,u
www                             u,u,u

Bekräfta namnet på rootcertet och certet du vill förnya.

I vänstra kolumnen är ett vanligt namn för certet. Se ''-t'' argumentet i manualen för en förklaring av bokstäverna i högra kolumnen.

I detta fallet heter vår CA testca och vårt servercert heter www.

Skapa en CSR med den gamla privata nyckeln

$ certutil -d . -R -k "NSS Certificate DB:testca" -s "CN=rootca,o=Example.com,c=US" -a -o rootca.req

Last update: September 19, 2021