Skip to content

Patchning av RHEL

Denna guiden utgår ifrån följande principer;

 • Kritiska säkerhetsuppdateringar ska hämtas automatiskt när de blir tillgängliga.
 • Uppdateringar ska inte installeras automatiskt.
 • Uppdateringar ska installeras manuellt från yum cache vid ett servicefönster.

Notiser om säkerhetsuppdateringar från RedHat

Från e-postlistan RHSA

Gå till RedHats sida Notifications and Advisories och följ instruktionerna för att antingen få notiser via RedHats kundportal eller via deras mailinglista, rhsa-announce.

Via kundportalen rhn.redhat.com

Registrera samtliga system på RHN så kan man slå upp deras Errata för att se alla buggar som påverkar systemen och deras svårighetsgrad.

Hämta säkerhetsuppdateringar automatiskt med yum-cron

Installera yum-cron

$ sudo yum install yum-cron

Konfigurera yum-cron

Redigera filen /etc/yum/yum-cron.conf och läs följande kommentarer.

# What kind of update to use:
# default              = yum upgrade
# security              = yum --security upgrade
# security-severity:Critical     = yum --sec-severity=Critical upgrade
# minimal              = yum --bugfix update-minimal
# minimal-security          = yum --security update-minimal
# minimal-security-severity:Critical = --sec-severity=Critical update-minimal
update_cmd = security-severity:Critical

# Whether updates should be downloaded when they are available.
download_updates = yes

# Whether updates should be applied when they are available. Note
# that download_updates must also be yes for the update to be applied.
apply_updates = no

# Maximum amout of time to randomly sleep, in minutes. The program
# will sleep for a random amount of time between 0 and random_sleep
# minutes before running. This is useful for e.g. staggering the
# times that multiple systems will access update servers. If
# random_sleep is 0 or negative, the program will run immediately.
# 6*60 = 360
random_sleep = 3
 • update_cmd = security-severity:Critical betyder att bara kritiska uppdateringar kommer hämtas.
 • apply_updates = no tillsammans med download_updates = yes betyder att uppdateringar bara kommer laddas ner och lagras i yum cache.
 • random_sleep = 3 är viktigt att minska från standardvärdet 360 annars kan varje uppdatering ta upp till 6 timmar.

Konfigurera meddelanden när uppdateringar finns tillgängliga

För att få ett e-post måste servern ha en null mailer som lyssnar på localhost port 25 och skickar brev vidare till en server som tillåts skicka ut på internet.

[emitters]
# Name to use for this system in messages that are emitted. If
# system_name is None, the hostname will be used.
system_name = min-server.bolag.tld

# How to send messages. Valid options are stdio and email. If
# emit_via includes stdio, messages will be sent to stdout; this is useful
# to have cron send the messages. If emit_via includes email, this
# program will send email itself according to the configured options.
# If emit_via is None or left blank, no messages will be sent.
emit_via = email

[email]
# The address to send email messages from.
# NOTE: 'localhost' will be replaced with the value of system_name.
email_from = root@localhost

# List of addresses to send messages to.
email_to = driftgrupp@bolag.tld,monitoring@bolag.tld

# Name of the host to connect to to send email messages.
email_host = localhost
 • system_name Borde vara servernamnet så mottagaren av e-post kan identifiera vilken det gäller.
 • emit_via Ställer in att skicka meddelanden om uppdateringar via e-post.
 • email_from Anger avsändaren, tips är att ange patchnivå i avsändaren. T.ex. security-critical@localhost.
 • email_to Är en komma-separerad lista av mottagare.
 • email_host Kan antingen vara en null mailer på localhost eller ett relä i nätverket.

Aktivera yum-cron

$ sudo systemctl enable --now yum-cron

Detta aktiverar ett cron-jobb som kör ett yum-cron skript, via /etc/cron.daily/0yum-daily.cron och /etc/cron.hourly/0yum-hourly.cron.

Inaktivera 0yum-hourly.cron jobbet (valfritt)

Om du inte konfar /etc/yum/yum-cron-hourly.conf så är det onödigt att jobbet /etc/cron.hourly/0yum-hourly.cron körs varje timme och förorenar loggen. Stäng av det genom att ta bort exekverbara rättigheter.

$ sudo chmod 0644 /etc/cron.hourly/0yum-hourly.cron

Alternativ 1: Installera uppdateringar manuellt

Finns ingen övervakning kan det vara önskvärt att installera uppdateringar manuellt. Se ovan för hur man konfigurerar ett e-postmeddelande när uppdateringar finns tillgängliga i cachet.

-C flaggan betyder att enbart de uppdateringar som ligger hämtade i yum cache installeras.

$ sudo yum -C update

Note

Fördelen med att bara installera uppdateringar från cache är att brevet man får från yum-cron med tillgängliga uppdateringar är en exakt lista av vad som installerats. Kör man utan -C så hämtas nya uppdateringar som kan ha kommit ut sedan brevet skickades.

Alternativ 2: Installera uppdateringar automatiskt, med omstart

Finns övervakning av servern så kan man ställa in servern att starta om automatiskt när uppdateringar har installerats.

 1. Konfa yum-cron att installera uppdateringar.

  Först anger man apply_updates = yes i /etc/yum/yum-cron.conf för att installera uppdateringar automatiskt.

 2. Ställ in anacron att köra yum-cron mellan 03-07.

  Sedan måste START_HOURS_RANGE i filen /etc/anacrontab redigeras för att köra jobb mellan vissa timmar på dygnet.

  T.ex. START_HOURS_RANGE=3-7 för att köra mellan 03 och 07 på morgonen.

 3. Skapa ett cronjobb för omstart.

  Till sist skapar man ett cron-jobb i /etc/cron.d/restart med följande innehåll.

  30 8 * * Mon root needs-restarting -r 2>&1 >/dev/null || reboot

  Detta betyder att varje måndag klockan 08:30 kommer servern starta om, bara om den har installerat uppdateringar som kräver omstart.

Grunder i yum kommandot

Kontrollera vilka uppdateringar som finns tillgängliga att installeras

$ sudo yum -C check-update

Se historik av vilka uppdateringar som installerats

$ sudo yum history
ID   | Inloggad användare    | Datum och tid  | Åtgärd(er)   | Ändrade
-------------------------------------------------------------------------------
183 | root <root>       | 2020-04-24 09:05 | Update     |  1  
...

Se detaljerad information om en uppdatering

$ sudo yum history info 183
Inlästa insticksmoduler: fastestmirror
Transaktions-ID: 183
Starttid    : Fri Apr 24 09:05:52 2020
Start-rpmdb  : 541:33b8d0f26ce141a7b0f67b9c0fb9772f4569f3fb
Sluttid    :       09:05:54 2020 (2 sekunder)
Slut-rpmdb   : 541:9fda8d6708a22cf6951920705a2531f9a75cf534
Användare   : root <root>
Returkod    : Lyckades
Transaktionen utförd med:
  Installerade   rpm-4.11.3-40.el7.x86_64           @base
  Installerade   yum-3.4.3-163.el7.centos.noarch        @base
  Installerade   yum-plugin-fastestmirror-1.1.31-52.el7.noarch @base
Ändrade paket:
  Uppdaterade python2-jmespath-0.9.0-3.el7.noarch @extras
  Uppdatering         0.9.4-1.el7.noarch @epel
history info

Rulla tillbaka en uppdatering

$ sudo yum history rollback 183

Last update: August 31, 2021