Skip to content

Nätboota CentOS 6.3

Utökar de två dokumenten om att //Nätboota Debian Squeeze// och //Nätboota Ubuntu 12.04// genom att kort beskriva ändringarna jag gjorde för att nätboota CentOS 6.3.

Skapa systemfiler

Hämta först de relevanta systemfilerna från en spegelserver. Dessa går även att hitta på en CentOS DVD i en katalog med samma namn.

cd /var/www/pxe.swehack.se
mkdir centos_amd64
cd centos_amd64
wget -rl 10 -nH -np --cut-dirs=8 ftp://mirrors.se.kernel.org/centos/6.3/os/x86_64/isolinux/

Se också


Last update: August 31, 2021