Skip to content

Emulera Raspberry Pi med Qemu

När man arbetar mycket med Raspberry Pi datorer så kan det vara bra att göra ändringar i systemet utan att behöva starta upp det på en raspberry.

Installera först paketet qemu-system-arm.

Sedan använder jag qemu så här.

Skaffa en Qemu kärna för Raspberry Pi

Här har någon laddat upp en qemu-kernel fil för Raspberry Pi.

Notis: Jag tror den är begränsad till 256M RAM men jag vet inte tillräckligt om qemu i tillfället för att vara säker. Allt jag vet just nu är att den vägrar boota med 512M RAM i qemu, trots att det är så mycket minne en nyare modell av raspi har.

Skaffa en bildfil av raspbian wheezy

Eller något annat favoritsystem, jag använder Raspbian som exempel så ladda ner den härifrån.

Utöka storleken på raspbian bildfilen

qemu-img resize -f raw 2015-05-05-raspbian-wheezy.img +2G

Kör igång qemu

Först måste vi fixa lite saker i Raspbian innan vi kan emulera det i qemu. Så första uppstarten sker i ett sorts återställningsläge där vi startar /bin/sh direkt för att kunna redigera filer utan att systemst startar.

qemu-system-arm -kernel kernel-qemu -cpu arm1176 -m 256 -M versatilepb -append "root=/dev/sda2 panic=1 init=/bin/sh rw" -hda 2015-05-05-raspbian-wheezy.img

Notera att jag använder ''-m 256'' vilket ger mig 256M RAM, som jag nämnde tidigare verkar kernel-qemu vara låst till den mängden.

När vi väl startat Raspbian på det här viset måste vi redigera två filer, först ''/etc/ld.so.preload'' och kommentera ut den enda raden där så den ser ut så här.

#/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcofi_rpi.so

Till sist skapa filen ''/etc/udev/rules.d/90-qemu.rules'' med följande innehåll.

KERNEL=="sda", SYMLINK+="mmcblk0"
KERNEL=="sda?", SYMLINK+="mmcblk0p%n",
KERNEL=="root", SYMLINK+="mmcblk0p2",

Sista raden gör så att ''/dev/root'' länkas till ''/dev/mmcblk0p2'' vilket är systemvolymen på SD-kortet. Det är nödvändigt för att raspi-config ska kunna utöka systemvolymen.

Sedan kan vi starta qemu igen, på riktigt denna gången.

qemu-system-arm -kernel kernel-qemu -cpu arm1176 -m 256 -M versatilepb -append "root=/dev/sda2 panic=1" -drive file=2015-05-05-raspbian-wheezy.img,index=0,media=disk,format=raw

Och så kan vi emulera en raspberry pi, göra ändringar till img-filen för att sedan skriva dem till ett SD-kort på det traditionella viset.

sudo dd if=2015-05-05-raspbian-wheezy.img of=/dev/mmcblk0 bs=4096

Emulera USB-enhet från värden

Kan vara så att vi vill testa Wifi-nätverket på Raspbian innan vi skriver SD-kortet och startar minidatorn. Då måste vi skicka igenom en USB-enhet (USB-Wifi dongel) från värddatorn till det emulerade systemet.

FIXME: stemid

Se också


Last update: October 2, 2021