Skip to content

OpenVPN klientkonfiguration

Lista olika operativsystem och hur man konfar OpenVPN, följer guiden .:OpenVPN server med Debian.

OpenVPN klientkonfiguration på Linux

Så här ser min klientkonfiguration ut på Debian Linux.

client
dev tun
proto udp
remote min.vpn.server 443
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
mute-replay-warnings
resolv-retry infinite
comp-lzo
verb 5
tls-auth min.vpn.server.static.key 1

ca ca.crt
cert laptop.crt
key laptop.key

Observera att ''verb 5'' är onödigt mycket debug-data och kan tas bort eller sänkas för de flesta.

Observera även att up/down skriptet ''/etc/openvpn/update-resolv-conf'' följer med openvpn på Debian.

Använd OpenVPN klient på Windows

Steg 1: Ladda ner OpenVPN

Välj den senaste kliten för din Windows-version här.

Steg 2: Installera OpenVPN

Tryck Nästa och välj standardinställningar genom hela installationen. Windows-säkerhet kommer be dig godkänna installationen minst två gånger.

Steg 3: Packa upp klientkonfigurationen

Ska komma i en .zip fil, packa upp den. Filen innehåller en fil som heter klient.ovpn där klient är namnet på din klient. T.ex. helena.ovpn.

Packa upp innehållet i en egen mapp och flytta mappen till ''C:\Program\OpenVPN\config\''.

Steg 4: Starta OpenVPN GUI

På skrivbordet eller i startmenyn ska nu finnas programmet OpenVPN GUI, starta det.

Steg 5: Anslut OpenVPN

OpenVPN GUI har en liten grå ikon nere i verktygsfältet, högerklicka på den och välj Anslut.

Ett fönster visas med info, när fönstret försvunnit ska det lysa grönt nere i verktygsfältet och du ska vara ansluten.

Steg 6: Testa anslutning

Prova att pinga någon IP på andra sidan VPN tunneln. T.ex. 192.168.22.1.

Prova även att se vad din IP-adress visas som på webbsidan ipa.sh.

OpenVPN klientkonfiguration på Macintosh

På Macintosh är det varmt rekommenderat att använda Tunnelblick, men även då måste man importera en vanlig OpenVPN konfiguration och min brukar se ut så här innan importeringen.

client
dev tun
proto udp
remote min.vpn.server 443
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
mute-replay-warnings
resolv-retry infinite
comp-lzo
tls-auth min.vpn.server.static.key 1

ca ca.crt
cert jobbdator.crt
key jobbdator.key

Se också


Last update: October 2, 2021