Skip to content

Nätboota OpenBSD 5.5

Skrev den här guiden främst för att jag skulle installera OpenBSD 5.5 på ett PCengines APU-bräde, så det finns lite extra tips i den just för APU-installation.

Jag använder fortfarande en Debian-server för DHCPd, TFTPd och HTTPd så se tidigare artiklar för mer info.

Vad man behöver här är följande.

Konfigurera DHCP

Detta ska redan vara bekant för de som nätbootat Debian eller Ubuntu men så här ser min konfiguration ut.

 group {
  filename "auto_install";
  next-server pxe.swehack.local;

  host gw2 {
   hardware ethernet 00:0d:b9:XX:XX:XX;
   fixed-address gw2.swehack.local;
  }
  }

Filnamnet auto_install en symlänk på tftp-servern till pxeboot-filen som nämndes tidigare. Att döpa filen i filename till auto_install eller auto_upgrade är ett nytt knep i OpenBSD 5.5 för att automatisera installationer.

Här kommer en sorglig del av OpenBSD in i leken, pxeboot filen kommer automatiskt leta efter saker under / av next-server. Vilket betyder att det inte tjänar något till att försöka organisera sina tftp-filer i olika kataloger eftersom pxeboot kommer leta efter pxe.swehack.local/etc/boot.conf eller pxe.swehack.local/bsd.rd t.ex..

Kompilera pxeboot (bonus)

Detta gjorde jag bara för att kunna peka till en annan boot.conf än den i /etc/boot.conf.

Redigera filen sys/stand/boot/boot.c i källkodsträdet, hitta raden som säger /etc/boot.conf och se till att den ser ut som nedan.

cmd.conf = "/openbsd55/etc/boot.conf";

Stå sedan i sys/arch/amd64/stand/pxeboot och kör make för att kompilera ihop pxeboot-filen.

Likaväl kan man få installationen att använda en egen partitionering om man redigerar skripten i distrib/amd64/miniroot/.

Konfigurera TFTP

Jag har de flesta relevanta filer i tftprot/openbsd55 men tyvärr måste jag ha auto_install symlänken från /tftprot/auto_install -> /tftprot/openbsd55/pxeboot.

Annars är det bara att dumpa in pxeboot och bsd.rd filerna i openbsd55-katalogen och se till att de kan läsas av tftp-processen.

Under boot kommer bsd.rd söka efter filerna /tftprot/macaddress-install.conf och /tftprot/install.conf så jag länkar även den från /tftprot/openbsd55/install.conf.

Note

Är filename auto_upgrade så söker den efter motsvarande filer med upgrade istället för ordet install i filnamnen.

Det finns ett exempel på den filen i autoinstall(8)-manualen men så här ser min ut ungefär.

För strukturens skull har jag valt att länka /tftprot/00:0d:b9:XX:XX:XX-install.conf -> /tftprot/openbsd55/install.conf.

System hostname = gw2.swehack.local
Start sshd(8) by default = yes
Start ntpd(8) by default = yes
NTP server = default
Do you expect to run the X Window System = no
Password for root = $2a...D36
Change the default console to com0 = yes
Which speed should com0 use = 115200
Setup a user = stemid
Full name for user stemid = Stefan Midjich
Password for user = $2a...v1W
Public ssh key for user = ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQA...uAVsDHxh stemid@zakalwe
What timezone are you in = Europe/Stockholm 
Location of sets = http 
HTTP Server = ftp.eu.openbsd.org
Use (A)uto layout, (E)dit auto layout, or create (C)ustom layout = C

Personligen var jag inte nöjd med autoinstall i OpenBSD eftersom jag inte kunde lista ut hur man skulle ange sin egen partitionstabell utan att redigera startskripten i bsd.rd.

Konfigurera HTTPd

Observera mest att alla filer utom pxeboot och bsd.rd kommer hämtas från HTTP-servern. Och då behandlas next-server som denna HTTP-server, och filerna hämtas direkt från roten.

DHCPd kommer troligtvis lösa upp namn i next-server innan pxeboot och OpenBSD tar över så filen hämtas från http://ip-adress/install.conf.

Jag brukar låta tftpd och httpd dela på samma katalog, och filerna ägs av tftp:www-data på Debian.

Starta installationen

Nu är det bara att starta upp installationen.

Är installationen på ett APU-bräde så behöver man ansluta till det via korsad seriell kabel. **Observera att en USB adapter räcker oftast inte utan man behöver ansluta USB-adaptern till en korsad kabel, och sedan ansluta kabeln till APU-brädet.

Jag brukar använda screen för detta eftersom det alltid fungerar bra.

sudo screen /dev/ttyUSB0 115200,cs8

Serieport

För att kunna ansluta till APU-brädet med seriekabel måste man först redigera /etc/boot.conf.

set tty com0
stty com0 115200

Sedan aktivera konsollen och ändra hastigheten i /etc/ttys.

console "/usr/libexec/getty std.115200" vt220  on secure

Se också


Last update: August 31, 2021