Skip to content

Nätboota Debian Squeeze

Här fortsätter vi på dokumentet nätboota ubuntu 12.04 genom att gå igenom samma procedur för Debian Squeeze. Därför gör jag de första stegen lite kortare för att endast gå igenom skillnaderna.

DHCP

Här är det bara sökvägen som skiljer, för att organisera våra olika operativsystem.

group {
 filename "debian_amd64/pxelinux.0";
 next-server pxe.swehack.se;

 host debianlab01 {
 hardware ethernet 00:0C:29:DF:D2:CD;
 fixed-address debianlab01.swehack.se;
 }
 host debianlab02 {
 hardware ethernet 00:0C:29:EA:CF:06;
 fixed-address debianlab02.swehack.se;
 }
}

Tftp-server

Inget behöver ändras i konfigurationen, bara en ny katalog ska läggas till.

mkdir /var/www/pxe.swehack.se/debian_amd64

Apache

Inget behöver ändras i Apache.

Skapa systemfiler

Vi hämtar systemfilerna från Debians FTP istället för en ISO.

cd /var/www/pxe.swehack.se/debian_amd64
wget -rl 10 -nH -np --cut-dirs=8 ftp://ftp.se.debian.org/debian/dists/squeeze/main/installer-amd64/current/images/netboot/
chown -R tftp:www-data .

Redigera filen debian_amd64/pxelinux.cfg/default så den ser ut så här.

include debian-installer/amd64/boot-screens/menu.cfg
default debian-installer/amd64/boot-screens/vesamenu.c32

label Preseed Debian
  menu default
  kernel debian-installer/amd64/linux
  append auto=true hostname= netcfg/choose_interface=eth0 netcfg/get_domain=swehack.internal url=http://pxe.swehack.se/debian_amd64/preseed.cfg vga=normal initrd=debian-installer/amd64/initrd.gz ramdisk_size=16432 root=/dev/rd/0 rw --

prompt 0
timeout 5

Kickstart stöds inte riktigt av Debian Squeeze, jag hoppas Wheezy ska ha bättre stöd.

Debian preseed kan ta emot konfiguration direkt från bootargumenten, i detta fallet måste vi skicka in ett antal argument för att undvika att den ber om bekräftelse för värdnamnet den får från DHCP.

Preseed

Preseed är metoden vi ska använda istället för kickstart.

Redigera filen som url= argumentet pekar mot i ovannämnda fil, debian_amd64/preseed.cfg, så den ser ut så här.

#DHCP 
d-i netcfg/choose_interface select eth0
d-i netcfg/get_hostname string unassigned-hostname
d-i netcfg/get_domain string swehack.internal

#Locale
d-i debian-installer/locale string sv_SE

#Keymap
d-i console-keymaps-at/keymap select se-latin1
d-i console-keymaps-at/keymap select se-latin1

#Mirror
d-i mirror/country string enter information manually
d-i mirror/protocol string http
d-i mirror/http/hostname string ftp.se.debian.org 
d-i mirror/http/directory string /debian
d-i mirror/http/proxy string 
d-i mirror/suite string squeeze

#Timezone
d-i clock-setup/utc boolean true
d-i time/zone string CET
d-i clock-setup/ntp boolean true
d-i clock-setup/ntp-server string se.pool.ntp.org

#Partitioning, lvm
d-i partman-auto/method string lvm

#Remove old LVM volumes and software RAID
d-i partman-lvm/device_remove_lvm boolean true
d-i partman-md/device_remove_md boolean true

#Confirm writing LVM volumes
d-i partman-lvm/confirm boolean true
d-i partman-lvm/confirm_nooverwrite boolean true

#All files in one volume
d-i partman-auto/choose_recipe select atomic

#Finish LVM
d-i partman-partitioning/confirm_write_new_label boolean true
d-i partman/choose_partition select finish
d-i partman/confirm boolean true
d-i partman/confirm_nooverwrite boolean true

#APT
d-i apt-setup/non-free boolean true
d-i apt-setup/contrib boolean true

#Standard base packages
tasksel tasksel/first multiselect standard

#Additional packages
d-i pkgsel/include string openssh-server build-essential vim curl rsync nmap

#Skip root, use sudo
d-i passwd/root-login boolean false

#User account
d-i passwd/user-fullname string Stefan Midjich
d-i passwd/username string stemid
#d-i passwd/user-password password changeme
#d-i passwd/user-password-again password changeme
d-i passwd/user-password-crypted password $1$...

#Install grub on MBR if no other OS exists
d-i grub-installer/only_debian boolean true

#Avoid that last message about the install being complete.
d-i finish-install/reboot_in_progress note
d-i cdrom-detect/eject boolean false

#Popularity contest
d-i popularity-contest/participate boolean false

Lägg märke till raderna med lösenord, här måste man antingen välja klartext med ett enkelt lösenord eller skriva in ett krypterat lösenord.

Generera ett lösenord

På Debian kan det göras med openssl så här.

openssl passwd -1 -salt "$(openssl rand 6 -base64)"

Postinstall

Lägg till följande rad i preseed-filen.

#Postinstall commands
d-i preseed/late_command string wget http://pxe.swehack.se/debian_amd64/postinstall -O /target/postinst && chmod 755 /target/postinst && debconf-disconnect bin/in-target /postinst && rm /target/postinst

Skapa sedan ett skript på webbservern i debian_amd64/postinstall som kan se ut så här.

#!/bin/bash

mkdir /home/stemid/.ssh
echo 'ssh-rsa AAAA...' > /home/stemid/.ssh/authorized_keys

chown -R stemid:stemid /home/stemid/.ssh
chmod 0600 /home/stemid/.ssh/authorized_keys

usermod -a -G staff stemid

echo '%staff ALL=NOPASSWD: ALL' > /etc/sudoers.d/staff
chmod 0440 /etc/sudoers.d/staff

Det skriptet kan då användas för att köra kommandon i det installerade systemet, i chroot.

Se också


Last update: September 19, 2021