Skip to content

Dnsmasq på OpenBSD 5.5

Jag installerar dnsmasq från binära paket eftersom jag gör det på min relativt svaga router.

sudo pkg_add dnsmasq

Redigera sedan ''/etc/rc.conf.local'' och lägg till dnsmasq i pkg_scripts.

pkg_scripts="dnsmasq"

Last update: September 19, 2021