Skip to content

Virtualisering med Kimchi

Här är några saker jag uppmärksammat i installationen av Wok, Ginger och Kimchi.

Detta är aktuellt i skrivande stund, 2016-09-13, med grenen master från deras github-förråd.

Bakgrund

Kimchi är ett plugin till Wok som är ett webbramverk för utveckling av HTML5 applikationer. I wok finns ett plugin som heter Ginger som ger dig möjlighet att utveckla plugins för hantering av Linux system. Kimchi är alltså ett plugin utvecklat med hjälp av Ginger.

Installation

git clone --recursive https://github.com/kimchi-project/wok
cd wok
./build-all.sh
for plugin in src/wok/plugins/*; do
pushd $plugin
sudo make install
popd
done
sudo make install

Konfiguration

Det mesta görs i ''/etc/wok''.

Wokd använder portar som kanske inte tillåts av SElinux, därför behöver de ändras och klassificeras med ''semanage port'', se länken längst ner på sidan för mer info.

Installationsskriptet installerar även en systemd-unit för wokd som är huvhudtjänsten.

Det installeras även en fil i nginx konfigurationen för att proxya webbanslutningar från webben till wokd.

Se också


Last update: October 2, 2021