Skip to content

virt-manager i Fedora 25

Hur du ansluter till en remote libvirt-server från Fedora.

Konfa servern

Se Remote management av libvirt med virt-manager.

Tillåt libvirt-tls i brandväggen.

$ sudo firewall-cmd --add-service libvirt-tls --permanent

Konfa gäst VM för konsoll

Stäng ner din VM och redigera den under <graphics>. Låtsas att du vill nå din gäst på server IP 192.168.22.80.

$ sudo virsh shutdown vm-web-1
$ sudo virsh edit vm-web-1
...
`<graphics type='spice' autoport='yes' listen='192.168.22.80' keymap='sv'>`
`<listen type='address' address='192.168.22.80'/>`
`</graphics>`

Tillåt även inkommande anslutningar för gästerna.

$ sudo firewall-cmd --add-port=5901/tcp --permanent

Last update: October 2, 2021