Skip to content

Scanna efter mer virtuell disk i Linux

Se två andra guider längst ner på sidan för hur man använder fdisk och LVM.

Denna guide visar bara hur man scannar om en disk i Linux för att upptäcka att storleken ändrats.

Scanna efter ny disk

Ett knep jag brukar köra som alltid funkat för mig.

for host in /sys/class/scsi_host/host?; do echo '- - - ' | sudo tee $host/scan; done

En enkel loop som loopar igenom innehållet av ''/sys/class/scsi_host'' som börjar på host, alltså olika host-kontroller i systemet. Sedan måste man använda root för att skriva tre streck till scan-filen i varje kontrollers katalog för att få den att scanna efter nya diskar.

Lista alla upptäckta diskar.

sudo fdisk -l

Scanna efter utökad befintlig disk

I modernare Linux varianter räcker det att göra echo '1' | sudo tee /sys/block/sda/device/rescan, här nedanför går jag igenom lite mer detaljer som var relevanta i äldre versioner av Linux.

Leta i ''/sys/class/scsi_disk'' och i ''/sys/block/sd*'' för att matcha SCSI ID med disknamn.

T.ex. kan det se ut så här.

# ls -l /sys/block/sd*
lrwxrwxrwx 1 root root 0 apr 12 12:13 /sys/block/sda -> ../devices/pci0000:00/0000:00:10.0/host2/target2:0:0/2:0:0:0/block/sda
lrwxrwxrwx 1 root root 0 apr 12 12:13 /sys/block/sdb -> ../devices/pci0000:00/0000:00:10.0/host2/target2:0:1/2:0:1:0/block/sdb

# ls -l /sys/class/scsi_disk/
lrwxrwxrwx 1 root root 0 apr 12 12:13 2:0:0:0 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:10.0/host2/target2:0:0/2:0:0:0/scsi_disk/2:0:0:0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 apr 12 12:13 2:0:1:0 -> ../../devices/pci0000:00/0000:00:10.0/host2/target2:0:1/2:0:1:0/scsi_disk/2:0:1:0

Då ser vi på target2:0:0 och target2:0:1 vilken disk vi vill scanna om.

Sedan kör vi följande kommando för att scanna om /dev/sdb, detta måste göras som root.

echo '1' > /sys/devices/pci0000:00/0000:00:10.0/host2/target2:0:1/2:0:1:0/block/sdb/device/rescan

Notera att tack vare symlänkar finns det flera olika sökvägar till den filen, men det viktiga är att använda filen rescan och för rätt SCSI enhets ID.

Se också


Last update: August 31, 2021