Skip to content

Patchning av RHEL

Denna guiden utgår ifrån följande principer;

 • Kritiska säkerhetsuppdateringar ska hämtas automatiskt när de blir tillgängliga.
 • Uppdateringar ska inte installeras automatiskt.
 • Uppdateringar ska installeras manuellt från yum cache vid ett servicefönster.

Notiser om säkerhetsuppdateringar via e-post

Gå till RedHats sida Notifications and Advisories och följ instruktionerna för att antingen få notiser via RedHats kundportal eller via deras mailinglista, rhsa-announce.

Hämta säkerhetsuppdateringar automatiskt med yum-cron

Utöver att hämta uppdateringar kan yum-cron också skicka meddelanden till en e-postadress vid varje hämtad uppdatering. Den konfigurationen täcks inte här, kräver en fungerande SMTP relä.

Installera yum-cron

$ sudo yum install yum-cron

Konfigurera yum-cron

Redigera filen /etc/yum/yum-cron.conf och läs följande kommentarer.

# What kind of update to use:
# default              = yum upgrade
# security              = yum --security upgrade
# security-severity:Critical     = yum --sec-severity=Critical upgrade
# minimal              = yum --bugfix update-minimal
# minimal-security          = yum --security update-minimal
# minimal-security-severity:Critical = --sec-severity=Critical update-minimal
update_cmd = security-severity:Critical

# Whether updates should be downloaded when they are available.
download_updates = yes

# Whether updates should be applied when they are available. Note
# that download_updates must also be yes for the update to be applied.
apply_updates = no

# Maximum amout of time to randomly sleep, in minutes. The program
# will sleep for a random amount of time between 0 and random_sleep
# minutes before running. This is useful for e.g. staggering the
# times that multiple systems will access update servers. If
# random_sleep is 0 or negative, the program will run immediately.
# 6*60 = 360
random_sleep = 3
 • update_cmd = security-severity:Critical betyder att bara kritiska uppdateringar kommer hämtas.
 • apply_updates = no tillsammans med download_updates = yes betyder att uppdateringar bara kommer laddas ner och lagras i yum cache.
 • random_sleep = 3 är viktigt att minska från standardvärdet 360 annars kan varje uppdatering ta upp till 6 timmar.

Konfigurera meddelanden när uppdateringar finns tillgängliga

För att få ett e-post måste servern ha en null mailer som lyssnar på localhost port 25 och skickar brev vidare till en server som tillåts skicka ut på internet.

[emitters]
# Name to use for this system in messages that are emitted. If
# system_name is None, the hostname will be used.
system_name = min-server.bolag.tld

# How to send messages. Valid options are stdio and email. If
# emit_via includes stdio, messages will be sent to stdout; this is useful
# to have cron send the messages. If emit_via includes email, this
# program will send email itself according to the configured options.
# If emit_via is None or left blank, no messages will be sent.
emit_via = email

[email]
# The address to send email messages from.
# NOTE: 'localhost' will be replaced with the value of system_name.
email_from = root@localhost

# List of addresses to send messages to.
email_to = driftgrupp@bolag.tld,monitoring@bolag.tld

# Name of the host to connect to to send email messages.
email_host = localhost
 • system_name Borde vara servernamnet så mottagaren av e-post kan identifiera vilken det gäller.
 • emit_via Ställer in att skicka meddelanden om uppdateringar via e-post.
 • email_from Anger avsändaren.
 • email_to Är en komma-separerad lista av mottagare.
 • email_host Kan antingen vara en null mailer på localhost eller ett relä i nätverket.

Aktivera yum-cron

$ sudo systemctl enable --now yum-cron

Detta aktiverar ett cron-jobb som kör ett yum-cron skript, via /etc/cron.daily/0yum-daily.cron och /etc/cron.hourly/0yum-hourly.cron.

Inaktivera 0yum-hourly.cron jobbet (valfritt)

Om du inte konfar /etc/yum/yum-cron-hourly.conf så är det onödigt att jobbet /etc/cron.hourly/0yum-hourly.cron körs varje timme och förorenar loggen. Stäng av det genom att ta bort exekverbara rättigheter.

$ sudo chmod 0644 /etc/cron.hourly/0yum-hourly.cron

Alternativ 1: Installera uppdateringar manuellt

Finns ingen övervakning kan det vara önskvärt att installera uppdateringar manuellt. Se ovan för hur man konfigurerar ett e-postmeddelande när uppdateringar finns tillgängliga i cachet.

-C flaggan betyder att enbart de uppdateringar som ligger hämtade i yum cache installeras.

$ sudo yum -C update

Note

Fördelen med att bara installera uppdateringar från cache är att brevet man får från yum-cron med tillgängliga uppdateringar är en exakt lista av vad som installerats. Kör man utan -C så hämtas nya uppdateringar som kan ha kommit ut sedan brevet skickades.

Alternativ 2: Installera uppdateringar automatiskt, med omstart

Finns övervakning av servern så kan man ställa in servern att starta om automatiskt när uppdateringar har installerats.

1. Konfa yum-cron att installera uppdateringar.

Först anger man apply_updates = yes i /etc/yum/yum-cron.conf för att installera uppdateringar automatiskt.

2. Ställ in anacron att köra yum-cron mellan 03-07

Sedan måste /etc/anacrontab redigeras så att daily jobb körs mellan 03 och 07.

# the jobs will be started during the following hours only
START_HOURS_RANGE=3-7

3. Skapa ett cronjobb för omstart

Till sist skapar man ett cron-jobb i /etc/cron.d/restart med följande innehåll.

30 8  *  *  Mon   root  needs-restarting -r 2>&1 >/dev/null || reboot

Detta betyder att varje måndag klockan 08:30 kommer servern starta om, bara om den har installerat uppdateringar som kräver omstart.

Grunder i yum kommandot

Kontrollera vilka uppdateringar som finns tillgängliga att installeras

$ sudo yum -C check-update

Se historik av vilka uppdateringar som installerats

$ sudo yum history
ID   | Inloggad användare    | Datum och tid  | Åtgärd(er)   | Ändrade
-------------------------------------------------------------------------------
183 | root <root>       | 2020-04-24 09:05 | Update     |  1  
...

Se detaljerad information om en uppdatering

$ sudo yum history info 183
Inlästa insticksmoduler: fastestmirror
Transaktions-ID: 183
Starttid    : Fri Apr 24 09:05:52 2020
Start-rpmdb  : 541:33b8d0f26ce141a7b0f67b9c0fb9772f4569f3fb
Sluttid    :       09:05:54 2020 (2 sekunder)
Slut-rpmdb   : 541:9fda8d6708a22cf6951920705a2531f9a75cf534
Användare   : root <root>
Returkod    : Lyckades
Transaktionen utförd med:
  Installerade   rpm-4.11.3-40.el7.x86_64           @base
  Installerade   yum-3.4.3-163.el7.centos.noarch        @base
  Installerade   yum-plugin-fastestmirror-1.1.31-52.el7.noarch @base
Ändrade paket:
  Uppdaterade python2-jmespath-0.9.0-3.el7.noarch @extras
  Uppdatering         0.9.4-1.el7.noarch @epel
history info

Rulla tillbaka en uppdatering

$ sudo yum history rollback 183

Last update: May 19, 2020