Skip to content

Dela ut filer i Fedora 25

$ sudo dnf install samba policycoreutils-python-utils

Redigera ''/etc/samba/smb.conf'' och lägg till följande i slutet.

[shared]
 comment = Shared files
 path = /var/opt/shared
 public = yes
 writable = no
 printable = no

Utdelningen heter ''shared'' och filerna ligger under ''/var/opt/shared'' skrivskyddade.

Skapa utdelningspunkten och tillåt samba att använda den.

$ sudo mkdir /var/opt/shared
$ sudo semanage fcontext -a -t samba_share_t '/var/opt/shared(/.*)?'

Tillåt samba genom brandväggen och starta tjänsten.

$ sudo firewall-cmd --add-service samba
$ sudo systemctl start samba

De sista två kommandona är inte permanenta ändringar för att kunna använda detta tillfälligt hemma hos vänner t.ex. med min laptop.

Flytta in filer i ''/var/opt/shared'' och montera ''smb://ip/shared''.


Last update: October 2, 2021