Skip to content

Ansible mot Windows

Här dokumenterar jag hur jag får igång Ansible mot Windows servrar, Ansible har redan bra dokumentation så jag går bara igenom det jag hade problem med.

Kerberos

Se till att ''/etc/krb5.conf'' kan läsas av användaren du kör ansible som, alltså 0644 fungerar bra oftast.

Så här kan min krb5.conf se ut.

[realms]
DOMAIN.INET = {
 kdc = vmwin-dc01.domain.inet
 kdc = vmwin-dc02.domain.inet
}

[domain_realm]
.domain.inet = DOMAIN.INET
domain.inet = DOMAIN.INET

Glöm inte heller att ha pythons kerberos-paket installerat, antingen i virtualenv eller globalt, så att ansible kan nå det. Annars försöker Ansible inte använda kerberos och fungerar bara med lokala konton.

Du måste använda exakt samma namn som serverns objektnamn i AD.

Har du ingen DNS till det nät du loggar in på måste du lägga in alla hostar i din ''/etc/hosts'' manuellt.

Konfiguration av Ansible

För exempel skapar vi en hostgrupp som heter windows och lägger in lite servrar i den. Jag har ingen DNS konfad från min arbetsstation till det AD dit jag ansluter så jag redigerar även ''/etc/hosts'' och lägger till följande hostar.

[windows]
vmwin-dc01.domain.inet
vmwin-vc01.domain.inet

Testa med följande exempel.

$ ansible windows -m win_ping --limit vmwin-vc01.domain.inet --ask-vault-pass

Se också


Last update: August 31, 2021