Skip to content

AD Autentisering med Kerberos i Debian

Observera att det finns en uppdaterad artikel här som täcker en bättre metod.

Här går jag igenom hur man ansluter Linux-servrar till en Active Directory domän med Kerberos, Samba och Winbind.

Den här artikeln är till stor del en kopia av AD autentisering i RHEL 6, men inriktad på Debian Squeeze och Wheezy istället.

Observera att jag hoppar över alla sektioner från originalartikeln som inte skiljer mellan RHEL och Debian.

Installera paket

sudo yum install samba winbind krb5-user ntp

Konfigurera NSS

Detta skiljer sig lite från RHEL.

Redigera filen /etc/nsswitch.conf och ändra följande rader, jag visar bara de tre rader som behöver ändras.

passwd:     winbind compat
group:     winbind compat
shadow:     winbind compat
hosts:     files dns wins

Jag har lagt till winbind som en tjänst för att slå upp lösenord, och wins som en tjänst för att slå upp värdnamn (//hostnames//).

Ordningen av winbind före compat är viktig.

Konfigurera PAM

Namnet på filerna skiljer sig avsevärt från RHEL men innehållet har jag nästan kopierat från RHEL eftersom PAM är densamma i Linux.

Så här ser filen /etc/pam.d/common-auth ut.

auth    required   pam_env.so
auth    sufficient  pam_unix.so nullok try_first_pass
auth sufficient pam_winbind.so use_first_pass
auth    requisite   pam_succeed_if.so uid >= 500 quiet
auth    required   pam_deny.so

Filen /etc/pam.d/common-account.

account   required   pam_unix.so
account   sufficient  pam_localuser.so
account sufficient pam_winbind.so use_first_pass
account requisite            pam_deny.so
account required            pam_permit.so

Filen /etc/pam.d/common-password.

password  sufficient  pam_unix.so sha512 shadow nullok try_first_pass use_authtok
password sufficient pam_winbind.so use_first_pass
password    requisite            pam_deny.so
password    required            pam_permit.so

Till sist filen /etc/pam.d/common-session.

session   optional   pam_keyinit.so revoke
session   required   pam_limits.so
session   [success=1 default=ignore] pam_succeed_if.so service in crond quiet use_uid
session   required   pam_unix.so
session required pam_winbind.so use_first_pass

Skapa hemkataloger automatiskt

Eftersom detta riktar sig till servrar och jag inte vill behöva skapa hemkataloger manuellt på varje server så finns modulen pam_mkhomedir.so som kan skapa hemkataloger automatiskt.

För att slå på den, redigera filen /etc/pam.d/sshd och lägg till följande rad ovanför alla rader som börjar med session.

session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0022

Se också


Last update: October 2, 2021