Skip to content

Den bortglömda sagan

En saga som är glömd
om rikedom att få
Kunskap noga gömd
uti ett murarskrå

En mytisk skatt så tung
från stora tider forna
Kan göra man till kung
en like bland välborna

Ritualerna beskriver
vad man måste göra
Den som sigillen river
får andars visdom höra

Jord och luft och vatten
har samlats här ikväll
Eldens sken i natten
förtär på offerhäll

Verkligheten rämnar
offret öppnar upp en port
Väsen hemmet lämnar
passerar gränsland fort

Vad har väl här släppts lös
i hopp om snöd profit
Demoner i en drös
med glupande aptit

Din skräck är deras bäring
de vägleds av sitt hat
Ur lidande fås näring
förtär din själ likt mat

Nu härskar de på jorden
från troner utav guld
Och från syd till norden
vi satts i evig skuld

*(C) 2010 by Ivan *


Last update: September 19, 2021